מבחנים
כיתה ג – מספרים בתחום האלף
מבחן בחשבון
מבחנים
תחילת שנה כיתה ג – מבחן 1 – מספרים בתחום המאה, חיבור וחיסור דו ספרתי, בעיות מילוליות, צורות וגופים, שטחים ואורכים, הזזה, שיקוף וסיבוב
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – מבחן 1 – המבנה העשרוני בתחום הרבבה
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – מבחן 2 – המבנה העשרוני בתחום הרבבה
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – גימטריה – ערכי האותיות מ-א’ ועד ת’
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – ישר המספרים
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – חיבור וחיסור במאונך
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – שאלות חיבור וחיסור בתחום הרבבה
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – ביסוס לוח הכפל
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – כפל במאונך
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – חילוק בתחום המאה עם שארית
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – שאלות כפל וחילוק
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – שאלות דו-שלביות
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – השבר היסודי
מבחן בחשבון
מבחנים
מחצית כיתה ג – מבחן 1 – מספרים בתחום האלף , בעיות מילוליות בתחום המאה , זוויות , משולשים, מצולעים,אלכסון
מבחן בחשבון
מבחנים
מחצית כיתה ג – מבחן 2 – מספרים בתחום האלף, בעיות מילוליות, זויות , מצולעים ,
מבחן בחשבון
מבחנים
סוף שנה כיתה ג – מבחן 1 – מספרים בתחום הרבבה כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק ב- 10, ו- 100, גימטריה, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, כפל באפס, כפל וחלוקה של מספר ב-1, פתירת תרגילי כפל וחיבור במאוזן, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, שבר יסודי, שבר פשוט, מיון זוויות, חקר נתונים, הזזה שיקוף וסיבוב, מדידת אורך
מבחן בחשבון סוף שנה