מבחנים
כיתה ג - מספרים בתחום האלף
מבחן בחשבון
מבחנים
תחילת שנה כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום המאה, חיבור וחיסור דו ספרתי, בעיות מילוליות, צורות וגופים, שטחים ואורכים, הזזה, שיקוף וסיבוב
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - מבחן 1 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - מבחן 2 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - גימטריה - ערכי האותיות מ-א' ועד ת'
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - ישר המספרים
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - חיבור וחיסור במאונך
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - שאלות חיבור וחיסור בתחום הרבבה
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - ביסוס לוח הכפל
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - כפל במאונך
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - חילוק בתחום המאה עם שארית
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - שאלות כפל וחילוק
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - שאלות דו-שלביות
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג - השבר היסודי
מבחן בחשבון
מבחנים
מחצית כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום האלף , בעיות מילוליות בתחום המאה , זוויות , משולשים, מצולעים,אלכסון
מבחן בחשבון
מבחנים
מחצית כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום האלף, בעיות מילוליות, זויות , מצולעים ,
מבחן בחשבון
מבחנים
סוף שנה כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום הרבבה כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק ב- 10, ו- 100, גימטריה, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, כפל באפס, כפל וחלוקה של מספר ב-1, פתירת תרגילי כפל וחיבור במאוזן, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, שבר יסודי, שבר פשוט, מיון זוויות, חקר נתונים, הזזה שיקוף וסיבוב, מדידת אורך
מבחן בחשבון