חדש
תחילת שנה כיתה ג – מבחן 2 – מספרים בתחום המאה – כתיבה, מספר עוקב וקודם, מספר זוגי ואי זוגי, מיקום ספרות, חיבור וחיסור, מיקום מספרים לפי גודל, בעיות מילוליות, חקר נתונים, כפל וחילוק בתחום לוח הכפל עד 10, הכרת מספרים בתחום האלף, מצולעים וגופים גאומטריים, קריאת שעון מחוגים ויחידות זמן
מבחן בחשבון
מבחן
תחילת שנה כיתה ג – מבחן 1 – מספרים בתחום המאה, חיבור וחיסור דו ספרתי, בעיות מילוליות, צורות וגופים, שטחים ואורכים, הזזה, שיקוף וסיבוב
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – מספרים בתחום האלף
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – מבחן 1 – המבנה העשרוני בתחום הרבבה
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – מבחן 2 – המבנה העשרוני בתחום הרבבה
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – גימטריה – ערכי האותיות מ-א’ ועד ת’
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – ישר המספרים
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – חיבור וחיסור במאונך
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – שאלות חיבור וחיסור בתחום הרבבה
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – ביסוס לוח הכפל
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – כפל במאונך
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – חילוק בתחום המאה עם שארית
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – שאלות כפל וחילוק
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – שאלות דו-שלביות
מבחן בחשבון
מבחנים
כיתה ג – השבר היסודי
מבחן בחשבון
מבחנים
מחצית כיתה ג – מבחן 1 – מספרים בתחום האלף , בעיות מילוליות בתחום המאה , זוויות , משולשים, מצולעים,אלכסון
מבחן בחשבון
מבחנים
מחצית כיתה ג – מבחן 2 – מספרים בתחום האלף, בעיות מילוליות, זויות , מצולעים ,
מבחן בחשבון
מבחנים
סוף שנה כיתה ג – מבחן 1 – מספרים בתחום הרבבה כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק ב- 10, ו- 100, גימטריה, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, כפל באפס, כפל וחלוקה של מספר ב-1, פתירת תרגילי כפל וחיבור במאוזן, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, שבר יסודי, שבר פשוט, מיון זוויות, חקר נתונים, הזזה שיקוף וסיבוב, מדידת אורך
מבחן בחשבון סוף שנה