חדש
ספר בראשית, פרק כד, רבקה ויצחק – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר בראשית, פרק כה, יעקב ועשו – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר בראשית, פרק כו, ברכת ה’ ליצחק – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר בראשית, פרק כז, ברכת יצחק לבניו – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר בראשית, פרק כח, חלום יעקב – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר בראשית, פרק כט, יעקב מבקר אצל לבן – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר בראשית, פרקים כט-ל, יעקב רחל ולאה – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר במדבר, פרק א , פרק ו , פרק י , פרק יא
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר במדבר ,פרק יג , פרק יד ,פרק כ, פרק כא , פרק כב
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר דברים, פרק א, פרק ב, פרק ו ,פרק כד , פרק לד
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר ויקרא, פרק א, פרק יט
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמות , פרק א, פרק ב, פרק ג, פרק ד
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמות, פרק ה, פרק ז, פרק יב, פרק יג, פרק יד, פרק טו
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמות ,פרק יט, פרק כ, פרק כד, פרק לב, פרק לד , פרק מ
מבחן בתנ”ך