חדש
מבחן בחשבון כיתה ד – מספרים בתחום המאה – כתיבה, מיקום ספרות, מיקום על ציר המספרים, סדרה עולה/יורדת, חיבור וחיסור, בעיות מילוליות, חוק הפילוג, כפל וחילוק בתחום האלף, סדר פעולות, חקר נתונים, עיגול לפי עשרות מאות ואלפים, שבר יסודי, מיון זוויות, מדידות אורך עם סרגל, מחומש, משולש שווה שוקיים, יחידות זמן, אורך ומשקל
תחילת שנה
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ד – מספרים בתחום המאה – כתיבה, מיקום ספרות, חיבור וחיסור, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק בתחום לוח הכפל עד 10, סימני התחלקות ב-2, 5, ו- 10, חקר נתונים, השבר חצי, מדידות אורך ושטח, צורות וגופים גאומטריים, הזזה שיקוף וסיבוב
תחילת שנה
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ד – מספרים בתחום הרבבה – כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק ב- 10, ו- 100, גימטריה, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, כפל באפס, כפל וחלוקה של מספר ב-1, פתירת תרגילי כפל וחיבור במאוזן, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, שבר יסודי, שבר פשוט, מיון זוויות, חקר נתונים, הזזה שיקוף וסיבוב, מדידת אורך
תחילת שנה
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ד – מספרים בתחום המיליון – כתיבה, מיקום ספרות, סדרות, הצגת מספר כסכום חלקיו העשרוניים, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, סדר מספרים, מיקום עשרוני, מספר קודם, מספר עוקב
תחילת שנה
חדש
מבחן בחשבון כיתה ד – מספרים בתחום המיליון – ערך עשרוני של ספרות במספר, חיבור וחיסור, כפל וחילוק, שאלות מילוליות
מבחן בחשבון
חדש
מבחן בחשבון כיתה ד – הכרת השבר הפשוט
מבחן בשברים
חדש
מבחן בחשבון כיתה ד – שברים פשוטים – פעולות ובעיות מילוליות
מבחן בשברים
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ד – מבחן 1 – מספרים בתחום הרבבה , בעיות מילוליות , אלכסונים , השלמת מרובעים
אמצע שנה
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ד – מבחן 2 – מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, פילוג בחילוק, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים ואי-זוגיים, השוואת ביטויים מספריים ללא חישוב, אומדן ופיתוח תובנה מספרית, סדר פעולות, סוגי ישרים, זוויות, מצולעים, מיון משולשים, צלעות נגדיות וסמוכות
אמצע שנה
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ד – מבחן 1 – מספרים בתחום המליון כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור, חילוק וכפל במאונך, שברים פשוטים מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים ראשוניים, מספרים פריקים, אומדן, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-3, 6 , ו- 9, חקר נתונים, זוויות, מדידת אורך, שטח והיקף של צורות וגופים גאומטריים, סימטריה שיקופית, סימטריה סיבובית
סוף שנה
חדש
מבחן בחשבון כיתה ד – מבחן 2 – מספרים בתחום הרבבה כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק ב- 10, ו- 100, גימטריה, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, כפל באפס, כפל וחלוקה של מספר ב-1, פתירת תרגילי כפל וחיבור במאוזן, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, שבר יסודי, שבר פשוט, מיון זוויות, חקר נתונים, הזזה שיקוף וסיבוב, מדידת אורך
סוף שנה
חדש
מבחן בחשבון כיתה ד – מבחן 3 – מספרים בתחום המליון כתיבה, מיקום ספרות, חיסור, חילוק ארוך וכפל במאונך, סדרת מספרים, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, כפל ב- 100, מספרים פריקים וראשוניים, חוקי הפילוג, מציאת היקף מקסימלי, שבר יסודי, חיבור שברים פשוטים, מעבר ממספר מעורב לשבר פשוט, זווית, מקבילית, קוביה, אומדן אורך
סוף שנה
חדש
מבחן בחשבון כיתה ד – מבחן 1 – שברים פשוטים
סוף שנה