חדש
כיתה ד – מבט אל תוך גוף האדם
מבחן במדעים
חדש
כיתה ד – מערכת העור – מבחן 1
מבחן במדעים
חדש
כיתה ד – מערכת העור – מבחן 2
מבחן במדעים
חדש
כיתה ד – מערכת השלד והתנועה – יציבה נכונה
מבחן במדעים
חדש
כיתה ד – מערכת השלד והתנועה – שרירים – מבחן 1
מבחן במדעים
חדש
כיתה ד – מערכת השלד והתנועה – שרירים – מבחן 2
מבחן במדעים
חדש
כיתה ד – מערכת השלד והתנועה – עצמות – מבחן 1
מבחן במדעים
חדש
כיתה ד – מערכת השלד והתנועה – עצמות – מבחן 2
מבחן במדעים
חדש
כיתה ד – מערכת השלד והתנועה – עצמות – מבחן 3
מבחן במדעים
חדש
כיתה ד – מערכת השלד והתנועה – עצמות – מבחן 4
מבחן במדעים
מבחנים
כיתה ד – התאמות יצורים חיים לסביבות חיים
מבחן במדעים
מבחנים
כיתה ד – מאפייני מחלקות של יצורים חיים ובעלי חיים מבויתים
מבחן במדעים
מבחנים
כיתה ד – מעטפת האויר, המים , מצבי צבירה
מבחן במדעים
מבחנים
כיתה ד – מערכות אקולוגיות – אטמוספירה, הידרוספירה
מבחן במדעים
מבחנים
כיתה ד – טכנולוגיה
מבחן במדעים
מבחנים
כיתה ד – מערכות ותהליכים ביצורים חיים – נשימה
מבחן במדעים
מבחנים
כיתה ד – חומרי דלק , אנרגיה חשמלית
מבחן במדעים