חדש
ספר ויקרא, פרקים א, יט – מבחן 1 – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר ויקרא, פרק יט – מבחן 2 – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר ויקרא, פרקים יט, כה 1-13, מצוות חברתיות ושנת היובל- תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר במדבר, פרק ו, ברכת כוהנים – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר במדבר, פרקים א, ו, י, יא – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר במדבר, פרקים יג, יד, כ, כא, כב – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר דברים, פרקים א, ב, ו, כד, לד – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמואל א’, פרק א, פרק ב, פרק ג, פרק ד, פרק ה
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמואל א’, פרק ז, פרק ח, פרק ט, פרק י, פרק יא
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמואל א’, פרק יא
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמואל א’, פרק יג, פרק טו, פרק טז, פרק יז
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמואל א’, פרק יח, פרק כד, פרק כה, פרק כח, פרק לא
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמואל ב’, פרק א, פרק ב, פרק ה, פרק ו – מבחן 1
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמואל ב’, פרק א, פרק ב, פרק ה, פרק ו – מבחן 2
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמואל ב’, פרק יא, פרק יב, פרק יג, פרק יד, פרק טו
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שמואל ב’, פרק טז, פרק יז, פרק יח, פרק יט
מבחן בתנ”ך