חדש
מבחן בחשבון כיתה ו – מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיקום ספרות, ייצוג עשרוני, מספר קודם, חיבור, חיסור, חילוק וכפל במאונך, שברים פשוטים, מספר עשרוני, מספר מעורב, בעיות מילוליות, סדרות, מספר ממוצע, חישוב שטח משולש, חישוב שטח והיקף של מרובע, חישוב שטח מקבילית, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, סדר פעולות
תחילת שנה
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ו – מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור, חילוק וכפל במאונך, שברים פשוטים מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים ראשוניים, מספרים פריקים, אומדן, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-3, 6 , ו- 9, חקר נתונים, זוויות, מדידת אורך, שטח והיקף של צורות וגופים גאומטריים, סימטריה שיקופית, סימטריה סיבובית
תחילת שנה
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ו – כפל שברים פשוטים
מבחן #1
חדש
מבחן בחשבון כיתה ו – כפל שברים פשוטים ושברים מדומים
מבחן #2
חדש
מבחן בחשבון כיתה ו – השבר כמנת חילוק – שברים פשוטים
מבחן #1
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ו – חילוק שברים פשוטים
מבחן #1
חדש
מבחן בחשבון כיתה ו – צמצום והרחבה שברים פשוטים
מבחן #1
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ו – כפל שברים עשרוניים
מבחן #1
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ו – בעיות מילוליות שברים עשרוניים
מבחן #1
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ו – אמצע שנה
אמצע שנה
חדש
מבחן בחשבון כיתה ו – אחוזים
מבחן #1
מבחן
מבחן בגאומטריה כיתה ו – מעגל ועיגול
מבחן #1
מבחן
מבחן בחשבון כיתה ו – מבחן 1
סוף שנה
חדש
מבחן בחשבון כיתה ו – מבחן 2
סוף שנה