חדש
ספר יהושע, פרק א, ההכנות לכניסה לארץ – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר יהושע, פרק ב, המרגלים ביריחו – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר יהושע, פרקים ג, ד, ה, הידוק יחסי אלוהים והעם – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר יהושע, פרקים א, ב, ג, ד, ה – מבחן 1 – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר יהושע, פרקים א, ב, ג, ד, ה – מבחן 2 – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר יהושע, פרק ו, כיבוש יריחו – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר יהושע, פרקים ו, ז, ח, ט – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר יהושע, פרקים ו, ז, ח, ט, י, יא, יד, כד – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר יהושע, פרקים י, יא, יד, כד – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שופטים, פרקים ג, ד, ה, ו – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שופטים, פרקים ו, ז, ח, ט, י, יא, יב – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שופטים, פרקים יג, יד, טו, טז, יז, יח – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
מבחנים
מגילת אסתר – מבחן 1
מבחן בתנ”ך
מבחנים
מגילת אסתר – מבחן 2
מבחן בתנ”ך
מבחנים
מגילת רות
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר מלכים א, פרק א , פרק ב, פרק ג, פרק י, פרק יא
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר מלכים א, פרק יב, פרק טז , פרק יז
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר מלכים א, פרק יח , פרק יט , פרק כא
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר מלכים ב, פרק ב , פרק ד , פרק ה
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר יונה
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר תהילים ,פרק כג , פרק ככב , פרק קכח
מבחן בתנ”ך