חדש
יחס, פרופורציה וקנה מידה
מבחן רמה א
מבחנים
יחס פרופורציה וקנה מידה, חפיפת משולשים
מבחן רמה א
מבחנים
פונקציה קווית, זווית חיצונית, דמיון משולשים, יחס פורפורציה וקנה מידה, חפיפת משולשים
מבחן רמה א
חדש
שאלות מילוליות, משולשים חופפים, ישרים מקבילים, סכום זויות במשולש, קוים מיוחדים במשולש
מבחן רמה א
חדש
שאלות מילוליות, דמיון וחפיפת משולשים
מבחן רמה א
חדש
סטטיסטיקה והסתברות
מבחן רמה א
מבחנים
סטטיסטיקה והסתברות, חוק הפילוג המורחב, משוואות עם מכנים, צימצום שברים אלגבריים
מבחן רמה א
חדש
משוואות, אי שוויונות ואחוזים
מבחן רמה א
מבחנים
שורש ריבועי, משפט פיתגורס ושימושים במרחב לשימוש בו, משוואות ומס’ פתרונות, מערכת משוואות, בעיות תנועה ובעיות מילוליות
מבחן רמה א
חדש
מערכת משוואות בשני נעלמים, שאלות מילוליות ודמיון משולשים
מבחן רמה א
חדש
יחס ופרופרוציה
מבחן רמה ב
מבחנים
פונקציות , יחס, פרופורציה , דמיון משולשים
מבחן רמה ב
מבחנים
משוואות , יחס הפוך , קנה מידה, פונקציות
מבחן רמה ב
מבחנים
משוואה עם מכנה,בעיות תנועה , משפט פיתגורס
מבחן רמה ב
מבחנים
אי שיוויון, בעיות מילוליות, חוק פילוג מורכב
מבחן רמה ב
מבחנים
בעיות מילוליות , מרובעים , מקבילית , חפיפת משולשים ,תיבה , גרפים לינארים, , פונקציות
מבחן מחצית רמה ב
מבחנים
משוואות , בעיות מילוליות , שטחים , דמיון
רמת מיצוי , מבחן 1
מבחנים
יחס , תחילת פונקציות
רמת מיצוי ,מבחן 2
מבחנים
פונקציות , דמיון משולשים
רמת מיצוי , מבחן 3
מבחנים
משוואות עם שברים , בעיות תנועה , אחוזים,שטח עיגול , זויות
רמת מיצוי , מבחן 4
מבחנים
ייצוגים שונים של פונקציה קווית, חפיפת משולשים
רמת מיצוי, מבחן #5
מבחנים
ייצוגים שונים של פונקציה קווית, חפיפת משולשים
רמת מיצוי, מבחן #6
מבחנים
זוגות של פונקציות, משוואות ואי שיוויונות, תיכון גובה וחוצה זווית, דמיון משולשים ומצולעים
רמת מיצוי , מבחן #7
מבחנים
זוגות של פונקציות, משוואות ואי שיוויונות, תיכון גובה וחוצה זווית, דמיון משולשים ומצולעים
רמת מיצוי ,מבחן #8
מבחנים
זוגות של פונקציות, משוואות ואי שיוויונות, תיכון גובה וחוצה זווית, דמיון משולשים ומצולעים
רמת מיצוי , מבחן #9
מבחנים
יחס פרופורציה וקנה מידה, אחוזים וחישובים באחוזים.
רמת מיצוי , מבחן #10
מבחנים
יחס פרופורציה וקנה מידה, אחוזים וחישובים באחוזים
רמת מיצוי , מבחן #11
מבחנים
יחס פרופורציה וקנה מידה, אחוזים וחישובים באחוזים
רמת מיצוי , מבחן #12
מבחנים
סטטיסטיקה, הסתברות, וחוק הפילוג המורחב
רמת מיצוי,מבחן #13
מבחנים
סטטיסטיקה, הסתברות, וחוק הפילוג המורחב
רמת מיצוי, מבחן #14
מבחנים
סטטיסטיקה, הסתברות, וחוק הפילוג המורחב
רמת מיצוי , מבחן #15