חדש
מבחן במתמטיקה – כיתה ט – תחילת שנה
רמת מצויינות
חדש
מבחן במתמטיקה – כיתה ט – תחילת שנה
רמה א / רגילה
חדש
מבחן במתמטיקה – הסתברות
רמת מצויינות
חדש
מבחן במתמטיקה – הסתברות
רמה א / רגילה
מבחן
חזקות , חפיפת משולשים
רמה א / רגילה
מבחן
אלגברה – פישוט , פירוק נוסחאות. הנדסה – דלתון ומשפטי חפיפת משולשים
רמה א / רגילה
מבחן
אלגברה – משוואות , הנדסה – מרובעים ומשולשים
רמה א / רגילה
מבחן
מרובעים , מקבילית
רמה ב
מבחן
חוקי חזקות וכתיב מדעי, משפטים והוכחות, משולשים ודלתון.
רמה ב
מבחן
שורש ריבועי, נוסחאות הכפל המקוצר ופונקציה ריבועית
רמה ב
מבחן
ישרים מקבילים טרפז
רמה ב
מבחן
פירוק לגורמים, הסתברות, קטע אמצעים, מעוין מלבן וריבוע.
רמה ב
מבחן
חזקות וכתיב מדעי, נוסחאות הכפל המקוצר ופונקציה ריבועית
רמת מיצוי
מבחן
פירוק לגורמים וצימצום, פתרון משוואות עם שברים אלגבריים, משוואות ריבועיות
רמת מיצוי
מבחן
חוקי חזקות וכתיב מדעי, סוגי משולשים ודלתון מבחן 1
רמת מיצוי
מבחן
חוקי חזקות וכתיב מדעי, סוגי משולשים ודלתון מבחן 2
רמת מיצוי
מבחן
פירוק לגורמים, נוסחאות הכפל המקוצר, פונקציה ריבועית, מקבילית וטרפז.
רמת מיצוי