חדש
מבחן תחילת שנה – מבחן מיפוי כיתה ז’ – מבחן 1
מבחן בחשבון
חדש
מבחן תחילת שנה – מבחן מיפוי כיתה ז’ – מבחן 2
מבחן בחשבון
חדש
המשתנה וביטויים אלגבריים
מבחן בחשבון
מבחן
פעולות חשבון , ביטויים אלגברים , חוקיות , גיאומטריה
מבחן בחשבון
חדש
חזקות ושורשים
מבחן בחשבון
מבחן
ביטויים אלגבריים , כינוס איברים דומים , חזקות ושורשים
מבחן בחשבון
חדש
מספרים חיוביים, שליליים והאפס, חיבור מספרים מכוונים
מבחן בחשבון
מבחן
מספרים מכוונים , חיבור וחיסור , משוואות
מבחן בחשבון
מבחן
כפל וחילוק מספרים מכוונים, זוויות , משוואות
מבחן בחשבון
מבחן
חוקיות וביטויים אלגבריים, סדר פעולות חשבון, חוק הפילוג, שטחים והיקפים, חיבור וחיסור מספרים מכוונים
מבחן בחשבון
חדש
פעולות במספרים מכוונים, מערכת צירים
מבחן בחשבון
חדש
מלבן וריבוע
מבחן בחשבון
חדש
תיבה וקוביה
מבחן בחשבון
מבחן
מושגים ראשונים בגיאומטריה, שטח והיקף של מלבן, חזקות ושורשים, תיבות
מבחן בחשבון
חדש
שטחים והיקפים של מצולעים, מעגל ועיגול
מבחן בחשבון