מבחן בחשבון לכיתה ו - מבחן 3 - מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיקום ספרות - ייצוג עשרוני, סדרות , חיבור, חיסור, חילוק וכפל במאונך, מעבר משבר מדומה למספר מעורב , מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני , חיבור וחיסור מספרים מעורבים , כפל שלם בשבר , שברים מדומים ובהצגה עשרונית על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים ראשוניים, מספרים פריקים, אומדן , סדר פעולות חשבון בין חיבור חיסור וחילוק , חישוב ממוצע , גובה, חקר נתונים , חישוב שטח והיקף של מצולעים.
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 877  ממוצע: 4.2