מבחנים באנגלית לכיתה ז

תחילת שנה מיפוי
APPRECIATION OF LANGUAGE (VOCABULARY), WRITTE ...
APPRECIATION OF LANGUAGE (VOCABULARY), WRITTEN PRESENTATION, ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS - Diagnostic Exam 1
פתוח
מבחן התנסות מתנה מאיתנו
תחילת שנה מיפוי
APPRECIATION OF LANGUAGE (VOCABULARY), WRITTE ...
APPRECIATION OF LANGUAGE (VOCABULARY), WRITTEN PRESENTATION, ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS – Diagnostic Exam 2
בתשלום
תחילת שנה מיפוי
APPRECIATION OF LANGUAGE (VOCABULARY), WRITTE ...
APPRECIATION OF LANGUAGE (VOCABULARY), WRITTEN PRESENTATION, ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS – Diagnostic Exam 3
בתשלום
תחילת שנה מיפוי
APPRECIATION OF LANGUAGE (VOCABULARY), WRITTE ...
APPRECIATION OF LANGUAGE (VOCABULARY), WRITTEN PRESENTATION, ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS – Diagnostic Exam 4
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – capital letters, a and the, pronoun ...
Grammar – capital letters, a and the, pronouns, to be positive – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – capital letters, a and the, pronoun ...
Grammar – capital letters, a and the, pronouns, to be positive – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – to be , to have – Exam 1
Grammar – to be , to have – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – to be , to have – Exam 2
Grammar – to be , to have – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Possessive -s, Possessive adjective ...
Grammar – Possessive -s, Possessive adjectives, prepositions of time and place – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Possessive -s, Possessive adjective ...
Grammar – Possessive -s, Possessive adjectives, prepositions of time and place – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – singular and plural, there is, ther ...
Grammar – singular and plural, there is, there are, count and non-count nouns – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – singular and plural, there is, ther ...
Grammar – singular and plural, there is, there are, count and non-count nouns – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar

Grammar - Present Simple - Exam 1

Grammar - Present Simple - Exam 1

בתשלום
דקדוק Grammar

Grammar - Present Simple - Exam 2

Grammar - Present Simple - Exam 2

בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Adjectives: placement and compariso ...
Grammar – Adjectives: placement and comparison - Adjectives – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Adjectives: placement and compariso ...
Grammar – Adjectives: placement and comparison - Adjectives – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Present Progressive - Exam 1
Grammar - Present Progressive - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Present Progressive – Exam 2
Grammar – Present Progressive – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Contrast of tenses: Present Simple ...
Grammar – Contrast of tenses: Present Simple and Present Progressive , Stative verbs – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Contrast of tenses: Present Simple ...
Grammar – Contrast of tenses: Present Simple and Present Progressive , Stative verbs – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Future Simple - Exam 1
Grammar - Future Simple - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Future Simple - Exam 2
Grammar - Future Simple - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - to be, regular verbs (positive) and ...
Grammar - to be, regular verbs (positive) and irregular verbs (positive) - Past Simple - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - to be, regular verbs (positive) and ...
Grammar - to be, regular verbs (positive) and irregular verbs (positive) - Past Simple - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Past Simple: negative, yes/no quest ...
Grammar - Past Simple: negative, yes/no questions, WH questions, mixed forms - Past Simple - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Past Simple: negative, yes/no quest ...
Grammar - Past Simple: negative, yes/no questions, WH questions, mixed forms - Past Simple - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 1
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 2
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 2
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 1 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
Unit 1 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 1 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
Unit 1 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 1 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 3
Unit 1 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 3
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
Unit 2 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
Unit 2 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 2 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
Unit 2 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 2 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 3
Unit 2 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 3
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
Unit 3 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
Unit 3 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 3 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
Unit 3 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית

Unit 3 , Sky High , ECB - רמה א , מבחן 3

Unit 3 , Sky High , ECB - רמה א , מבחן 3

בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 4 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
Unit 4 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 4 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
Unit 4 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 4 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 3
Unit 4 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 5 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
Unit 5 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 5 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
Unit 5 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
Unit 5 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 3
Unit 5 , Sky High , ECB – רמה א , מבחן 3
בתשלום
רמה א , מבחן 1

Unit 1 , Way to go , ECB

Unit 1 , Way to go , ECB

בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה א , מבחן 2
Unit 1 , Way to go , ECB
Unit 1 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה ב , מבחן 1
Unit 1 , Way to go , ECB
Unit 1 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1
Unit 2 , Way to go , ECB
Unit 2 , Way to go , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה א , מבחן 2
Unit 2 , Way to go , ECB
Unit 2 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה ב , מבחן 1
Unit 2 , Way to go , ECB
Unit 2 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1
Unit 3 , Way to go , ECB
Unit 3 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 2

Unit 3 , Way to go , ECB

Unit 3 , Way to go , ECB

בתשלום
רמה ב , מבחן 1
Unit 3 , Way to go , ECB
Unit 3 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1
Unit 4 , Way to go , ECB
Unit 4 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 2
Unit 4 , Way to go , ECB
Unit 4 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1
Unit 5 , Way to go , ECB
Unit 5 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 2
Unit 5 , Way to go , ECB
Unit 5 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1

Unit 6 , Way to go , ECB

Unit 6 , Way to go , ECB

בתשלום
רמה א , מבחן 2
Unit 6 , Way to go , ECB
Unit 6 , Way to go , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1
Unit 1 , Links , ECB
Unit 1 , Links , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה א , מבחן 2
Unit 1 , Links , ECB
Unit 1 , Links , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1

Unit 2 , Links , ECB

Unit 2 , Links , ECB

בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה א , מבחן 2
Unit 2 , Links , ECB
Unit 2 , Links , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1

Unit 3 , Links , ECB

Unit 3 , Links , ECB

בתשלום
רמה א , מבחן 2
Unit 3 , Links , ECB
Unit 3 , Links , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1

Unit 4 , Links , ECB

Unit 4 , Links , ECB

בתשלום
רמה א , מבחן 2
Unit 4 , Links , ECB
Unit 4 , Links , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 3
Unit 4 , Links , ECB
Unit 4 , Links , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1

Unit 5 , Links , ECB

Unit 5 , Links , ECB

בתשלום
רמה א , מבחן 2
Unit 5 , Links , ECB
Unit 5 , Links , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 3
Unit 5 , Links , ECB
Unit 5 , Links , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1
Unit 6 , Links , ECB
Unit 6 , Links , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 2
Unit 6 , Links , ECB
Unit 6 , Links , ECB
בתשלום
רמה ב , מבחן 1

Unit 1 , Thumbs Up , ECB

Unit 1 , Thumbs Up , ECB

בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה ב , מבחן 2
Unit 1 , Thumbs Up , ECB
Unit 1 , Thumbs Up , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה ג , מבחן 1
Unit 1 , Thumbs up , ECB
Unit 1 , Thumbs up , ECB
בתשלום
רמה ב , מבחן 1
Unit 2 , Thumbs Up , ECB
Unit 2 , Thumbs Up , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה ב , מבחן 2

Unit 2 , Thumbs Up , ECB

Unit 2 , Thumbs Up , ECB

בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה ב , מבחן 3
Unit 2 , Thumbs up , ECB
Unit 2 , Thumbs up , ECB
בתשלום
רמה ב , מבחן 1
Unit 3 , Thumbs Up , ECB
Unit 3 , Thumbs Up , ECB
בתשלום
רמה ב , מבחן 2
Unit 3 , Thumbs Up , ECB
Unit 3 , Thumbs Up , ECB
בתשלום
רמה ג , מבחן 1
Unit 3 , Thumbs up , ECB
Unit 3 , Thumbs up , ECB
בתשלום
רמה ב , מבחן 1

Unit 4 , Thumbs Up , ECB

Unit 4 , Thumbs Up , ECB

בתשלום
רמה ב , מבחן 2

Unit 4 , Thumbs Up , ECB

Unit 4 , Thumbs Up , ECB

בתשלום
רמה ב , מבחן 1

Unit 5 , Thumbs Up , ECB

Unit 5 , Thumbs Up , ECB

בתשלום
רמה ב , מבחן 2

Unit 5 , Thumbs Up , ECB

Unit 5 , Thumbs Up , ECB

בתשלום
רמה ב , מבחן 1

Unit 6 , Thumbs Up , ECB

Unit 6 , Thumbs Up , ECB

בתשלום
רמה ב , מבחן 2

Unit 6 , Thumbs Up , ECB

Unit 6 , Thumbs Up , ECB

בתשלום
רמה א , מבחן 1
Unit 1, Essential links , ECB
Unit 1, Essential links , ECB
בתשלום
רמה א , מבחן 1
Unit 2, Essential links , ECB
Unit 2, Essential links , ECB
בתשלום
רמה א, מבחן 1
Unit 3 , Essential links , ECB
Unit 3 , Essential links , ECB
בתשלום
//}
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 965  ממוצע: 4.1