מבחנים באנגלית לכיתה ט

דקדוק Grammar
Grammar - Present Simple, Present Progressive ...
Grammar - Present Simple, Present Progressive and Stative Verbs, Past Simple, Past Progressive, Future Simple - Exam 1
פתוח
מבחן התנסות מתנה מאיתנו
דקדוק Grammar
Grammar - Present Simple, Present Progressive ...
Grammar - Present Simple, Present Progressive and Stative Verbs, Past Simple, Past Progressive, Future Simple - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Passive of tenses and Modals - Exam ...
Grammar - Passive of tenses and Modals - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Passive of tenses and Modals - Exam ...
Grammar - Passive of tenses and Modals - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Articles, Quantifiers, Nouns, Subje ...
Grammar - Articles, Quantifiers, Nouns, Subject and Object Pronouns, Direct and Indirect Objects, Possessive, Prepositions - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Articles, Quantifiers, Nouns, Subje ...
Grammar - Articles, Quantifiers, Nouns, Subject and Object Pronouns, Direct and Indirect Objects, Possessive, Prepositions - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Present Perfect Simple - Exam 1
Grammar - Present Perfect Simple - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Present Perfect Simple - Exam 2
Grammar - Present Perfect Simple - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Present Perfect Progressive - Exam ...
Grammar - Present Perfect Progressive - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Present Perfect Progressive - Exam ...
Grammar - Present Perfect Progressive - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Past Perfect Simple, Past Perfect P ...
Grammar – Past Perfect Simple, Past Perfect Progressive (+ Past Simple) – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Past Perfect Simple, Past Perfect P ...
Grammar – Past Perfect Simple, Past Perfect Progressive (+ Present Simple, Past Simple and Present Perfect Simple) – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Exam 1 - Grammar - Temporal Clauses, First Co ...
Exam 1 - Grammar - Temporal Clauses, First Conditional, Zero Conditional 
בתשלום
דקדוק Grammar
Exam 2 - Grammar - Temporal Clauses, First Co ...
Exam 2 - Grammar - Temporal Clauses, First Conditional, Zero Conditional
בתשלום
דקדוק Grammar
Exam 1 - Grammar - Adjectives after Link ...
Exam 1 - Grammar - Adjectives after Linking Verbs, Adjectives ending in -ing / -ed
בתשלום
דקדוק Grammar
Exam 2 - Grammar - Adjectives after Link ...
Exam 2 - Grammar - Adjectives after Linking Verbs, Adjectives ending in -ing / -ed
בתשלום
דקדוק Grammar

Exam 1 - Grammar - Phrasal Verbs

Exam 1 - Grammar - Phrasal Verbs

בתשלום
דקדוק Grammar

Exam 2 - Grammar - Phrasal Verbs

Exam 2 - Grammar - Phrasal Verbs

בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Temporal Clauses, First, Second and ...
Grammar - Temporal Clauses, First, Second and Third conditional - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Temporal Clauses, First, Second and ...
Grammar - Temporal Clauses, First, Second and Third Conditional - Exam 2
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 1 , Heads Up , ECB - Exam 1

Unit 1 , Heads Up , ECB - Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 1 , Heads Up , ECB - Exam 2

Unit 1 , Heads Up , ECB - Exam 2

בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1

Unit 2 , Heads Up , ECB - Exam 1

Unit 2 , Heads Up , ECB - Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 2 , Heads Up , ECB - Exam 2

Unit 2 , Heads Up , ECB - Exam 2

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 3 , Heads Up , ECB - Exam 1

Unit 3 , Heads Up , ECB - Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 3 , Heads Up , ECB - Exam 2

Unit 3 , Heads Up , ECB - Exam 2

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 4 , Heads Up , ECB - Exam 1

Unit 4 , Heads Up , ECB - Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 4 , Heads Up , ECB - Exam 2

Unit 4 , Heads Up , ECB - Exam 2

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 5 , Heads Up , ECB - Exam 1

Unit 5 , Heads Up , ECB - Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 1 , Imagine , ECB

Unit 1 , Imagine , ECB

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 1 , Imagine , ECB
Unit 1 , Imagine , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1
Unit 2 , Imagine , ECB
Unit 2 , Imagine , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 2 , Imagine , ECB
Unit 2 , Imagine , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1
Unit 3 , Imagine , ECB
Unit 3 , Imagine , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 3 , Imagine , ECB
Unit 3 , Imagine , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1
Unit 4 , Imagine , ECB
Unit 4 , Imagine , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 4 , Imagine , ECB
Unit 4 , Imagine , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 5 , Imagine , ECB
Unit 5 , Imagine , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 5 , Imagine , ECB
Unit 5 , Imagine , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 6 , Imagine , ECB
Unit 6 , Imagine , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 6 , Imagine , ECB
Unit 6 , Imagine , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 1 , Mind Matters , ECB
Unit 1 , Mind Matters , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 1 , Mind Matters , ECB
Unit 1 , Mind Matters , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1
Unit 2 , Mind Matters , ECB
Unit 2 , Mind Matters , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 2 , Mind Matters , ECB
Unit 2 , Mind Matters , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1
Unit 3 , Mind Matters , ECB
Unit 3 , Mind Matters , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 3 , Mind Matters , ECB
Unit 3 , Mind Matters , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1
Unit 4 , Mind Matters , ECB
Unit 4 , Mind Matters , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 4 , Mind Matters , ECB
Unit 4 , Mind Matters , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 5 , Mind Matters , ECB
Unit 5 , Mind Matters , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 5 , Mind Matters , ECB
Unit 5 , Mind Matters , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 6 , Mind Matters , ECB
Unit 6 , Mind Matters , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 6 , Mind Matters , ECB
Unit 6 , Mind Matters , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1

Unit 1 , Just Imagine , ECB - Exam 1

Unit 1 , Just Imagine , ECB - Exam 1

בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 1 , Just Imagine , ECB - Exam 2
Unit 1 , Just Imagine , ECB - Exam 2
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 2 , Just Imagine , ECB - Exam 1
Unit 2 , Just Imagine , ECB - Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 2 , Just Imagine , ECB - Exam 2
Unit 2 , Just Imagine , ECB - Exam 2
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 3 , Just Imagine , ECB - Exam 1
Unit 3 , Just Imagine , ECB - Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 3 , Just Imagine , ECB - Exam 2
Unit 3 , Just Imagine , ECB - Exam 2
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 4 , Just Imagine , ECB - Exam 1
Unit 4 , Just Imagine , ECB - Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 4 , Just Imagine , ECB - Exam 2
Unit 4 , Just Imagine , ECB - Exam 2
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 5 , Just Imagine , ECB – Exam 1
Unit 5 , Just Imagine , ECB – Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 5 , Just Imagine , ECB – Exam 2
Unit 5 , Just Imagine , ECB – Exam 2
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 1 , On Track , ECB
Unit 1 , On Track , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 2
Unit 1 , On Track , ECB
Unit 1 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 3
Unit 1 , On Track , ECB
Unit 1 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 3 , מבחן 1
Unit 1 , On Track , ECB
Unit 1 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 2 , On Track , ECB
Unit 2 , On Track , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 2
Unit 2 , On Track , ECB
Unit 2 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 3
Unit 2 , On Track , ECB
Unit 2 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 3 , מבחן 1
Unit 2 , On Track , ECB
Unit 2 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 3 , On Track , ECB
Unit 3 , On Track , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 2
Unit 3 , On Track , ECB
Unit 3 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 4 , On Track , ECB
Unit 4 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 4 , On Track , ECB
Unit 4 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 5 , On Track , ECB
Unit 5 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 5 , On Track , ECB
Unit 5 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 6 , On Track , ECB
Unit 6 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 6 , On Track , ECB
Unit 6 , On Track , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 1 , Connections , ECB
Unit 1 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 1 , Connections , ECB
Unit 1 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 1 , Connections , ECB
Unit 1 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 2 , Connections , ECB
Unit 2 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 2 , Connections , ECB
Unit 2 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 2 , Connections , ECB
Unit 2 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 3 , Connections , ECB
Unit 3 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 3 , Connections , ECB
Unit 3 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 4 , Connections , ECB
Unit 4 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 4 , Connections , ECB
Unit 4 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 5 , Connections , ECB
Unit 5 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 5 , Connections , ECB
Unit 5 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 6 , Connections , ECB
Unit 6 , Connections , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 6 , Connections , ECB
Unit 6 , Connections , ECB
בתשלום
//}
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 965  ממוצע: 4.1