מבחנים באנגלית לכיתה ח

ברוכים הבאים לעמוד מבחנים באנגלית לכיתה ח׳

 


להלן מגוון מבחנים הכוללים פתרונות מפורטים במקצוע האנגלית לתלמידים בכיתה ח׳ כשהמטרה היא לעזור לילדכם לתרגל את נושאי הלימוד באנגלית ולוודא את הבנת החומר הנלמד.

אל תחכו לבחינה! תרגול שוטף של מבחנים באנגלית לכיתה ח׳ הוא בעל חשיבות רבה. כך ניתן לוודא את הבנת החומר הנלמד ולא לפתוח פערים, להכיר סגנונות שונים של שאלות ולשפר את הביטחון העצמי של התלמידים בתהליך הלימוד והבנת הנושאים השונים.

המבחנים שלנו מותאמים לכל הרמות בהתאם לבחינות המתקיימות בבתי הספר של מערכת החינוך בישראל. 

מבחן באנגלית לתלמידי כיתה ח׳ - מבחן התנסות ראשון מתנה מאיתנו ושיהיה בהצלחה 🙂

מבחן התנסות מתנה מאיתנו
דקדוק Grammar
Grammar - Imperative, Articles, Quantifiers, ...
Grammar - Imperative, Articles, Quantifiers, Adjectives and Adverbs - Exam 1
פתוח
מבחן התנסות מתנה מאיתנו
דקדוק Grammar
Grammar - Imperative, Articles, Quantifiers, ...
Grammar - Imperative, Articles, Quantifiers, Adjectives and Adverbs - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Present Simple, Present Progressive ...
Grammar - Present Simple, Present Progressive and Stative Verbs - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Present Simple, Present Progressive ...
Grammar - Present Simple, Present Progressive and Stative Verbs - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Prepositions of Time, Place and Mov ...
Grammar - Prepositions of Time, Place and Movement - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - Prepositions of Time, Place and Mov ...
Grammar - Prepositions of Time, Place and Movement - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - past simple and past progressive - ...
Grammar - past simple and past progressive - Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar - past simple and past progressive - ...
Grammar - past simple and past progressive - Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Future Simple – Exam 1
Grammar – Future Simple – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Future Simple – Exam 2
Grammar – Future Simple – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 1
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 2
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Passive Voice: Present Simple/Past ...
Grammar – Passive Voice: Present Simple/Past Simple/Future Simple – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Passive Voice: Present Simple/Past ...
Grammar – Passive Voice: Present Simple/Past Simple/Future Simple – Exam 2
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Passive Voice: Present Progressive/ ...
Grammar – Passive Voice: Present Progressive/Past Progressive, Modals/ all tenses – Exam 1
בתשלום
דקדוק Grammar
Grammar – Passive Voice: Present Progressive/ ...
Grammar – Passive Voice: Present Progressive/Past Progressive, Modals/ all tenses – Exam 2
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 1 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

Unit 1 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 1 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

Unit 1 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 2 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

Unit 2 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 2 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

Unit 2 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 3 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

Unit 3 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 3 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

Unit 3 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 4 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

Unit 4 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 4 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

Unit 4 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 5 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

Unit 5 , New Directions Plus , ECB-Exam 1

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 5 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

Unit 5 , New Directions Plus , ECB-Exam 2

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 1 , Keep Thinking , ECB
Unit 1 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 1 , Keep Thinking , ECB
Unit 1 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 2 , Keep Thinking , ECB
Unit 2 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 2 , Keep Thinking , ECB
Unit 2 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 3 , Keep Thinking , ECB
Unit 3 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 3 , Keep Thinking , ECB
Unit 3 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 4 , Keep Thinking , ECB
Unit 4 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 4 , Keep Thinking , ECB
Unit 4 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 5 , Keep Thinking , ECB
Unit 5 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 5 , Keep Thinking , ECB
Unit 5 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 6 , Keep Thinking , ECB
Unit 6 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 6 , Keep Thinking , ECB
Unit 6 , Keep Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 1 , Navigator , ECB
Unit 1 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 1 , Navigator , ECB
Unit 1 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 2 , Navigator , ECB
Unit 2 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 2 , Navigator , ECB
Unit 2 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 3 , Navigator , ECB
Unit 3 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 3 , Navigator , ECB
Unit 3 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 4 , Navigator , ECB
Unit 4 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 4 , Navigator , ECB
Unit 4 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 5 , Navigator , ECB
Unit 5 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 5 , Navigator , ECB
Unit 5 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 6 , Navigator , ECB
Unit 6 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 6 , Navigator , ECB
Unit 6 , Navigator , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 1 , Just Thinking , ECB

Unit 1 , Just Thinking , ECB

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 1 , Just Thinking , ECB

Unit 1 , Just Thinking , ECB

בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1

Unit 2 , Just Thinking , ECB

Unit 2 , Just Thinking , ECB

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2

Unit 2 , Just Thinking , ECB

Unit 2 , Just Thinking , ECB

בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 3 , Just Thinking , ECB
Unit 3 , Just Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 3 , Just Thinking , ECB
Unit 3 , Just Thinking , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1
Unit 4 , Just Thinking , ECB
Unit 4 , Just Thinking , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 2
Unit 4 , Just Thinking , ECB
Unit 4 , Just Thinking , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1
Unit 5 , Just Thinking , ECB
Unit 5 , Just Thinking , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 2
Unit 5 , Just Thinking , ECB
Unit 5 , Just Thinking , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1

Unit 1 , Here And Now , ECB - Exam 1

Unit 1 , Here And Now , ECB - Exam 1

בתשלום
רמה 2 , מבחן 2

Unit 1 , Here And Now , ECB - Exam 2

Unit 1 , Here And Now , ECB - Exam 2

בתשלום
רמה 2 , מבחן 1

Unit 2 , Here And Now , ECB - Exam 1

Unit 2 , Here And Now , ECB - Exam 1

בתשלום
רמה 2 , מבחן 2

Unit 2 , Here And Now , ECB - Exam 2

Unit 2 , Here And Now , ECB - Exam 2

בתשלום
רמה 2 , מבחן 1

Unit 5 , Here And Now , ECB - Exam 1

Unit 5 , Here And Now , ECB - Exam 1

בתשלום
רמה 2 , מבחן 2

Unit 5 , Here And Now , ECB - Exam 2

Unit 5 , Here And Now , ECB - Exam 2

בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 1 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 1 , Join Us , ECB – Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 1 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 1 , Join Us , ECB – Exam 2
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 1
Unit 2 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 2 , Join Us , ECB – Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 2 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 2 , Join Us , ECB – Exam 2
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 1
Unit 3 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 3 , Join Us , ECB – Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 3 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 3 , Join Us , ECB – Exam 2
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 4 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 4 , Join Us , ECB – Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 4 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 4 , Join Us , ECB – Exam 2
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 5 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 5 , Join Us , ECB – Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 5 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 5 , Join Us , ECB – Exam 2
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 6 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 6 , Join Us , ECB – Exam 1
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 6 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 6 , Join Us , ECB – Exam 2
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1

Unit 1 , Get Together , ECB

Unit 1 , Get Together , ECB

בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 2
Unit 1 , Get Together , ECB
Unit 1 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 3

Unit 1 , Get Together , ECB

Unit 1 , Get Together , ECB

בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 2 , Get Together , ECB
Unit 2 , Get Together , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 2
Unit 2 , Get Together , ECB
Unit 2 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 3

Unit 2 , Get Together , ECB

Unit 2 , Get Together , ECB

בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 3 , Get Together , ECB
Unit 3 , Get Together , ECB
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 2
Unit 3 , Get Together , ECB
Unit 3 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 3
Unit 3 , Get Together , ECB
Unit 3 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 4 , Get Together , ECB
Unit 4 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 4 , Get Together , ECB
Unit 4 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 5 , Get Together , ECB
Unit 5 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 5 , Get Together , ECB
Unit 5 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 1
Unit 6 , Get Together , ECB
Unit 6 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 2 , מבחן 2
Unit 6 , Get Together , ECB
Unit 6 , Get Together , ECB
בתשלום
רמה 3, מבחן 1
Unit 2, Take Off, ECB
Unit 2, Take Off, ECB
בתשלום
רמה 3, מבחן 1
Unit 3, Take Off , ECB
Unit 3, Take Off , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 1, Explorer , ECB

Unit 1, Explorer , ECB

בתשלום
רמה 1 , מבחן 2
Unit 1, Explorer , ECB
Unit 1, Explorer , ECB
בתשלום
רמה 1 , מבחן 1

Unit 2, Explorer , ECB

Unit 2, Explorer , ECB

בתשלום
רמה 1, מבחן 1
Unit 4, Explorer, ECB
Unit 4, Explorer, ECB
בתשלום
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 1404  ממוצע: 4.0
בהצלחה - אתר המבחנים של ישראל

אתר בהצלחה הוקם בכדי לעזור לילדינו להצליח בלימודים ובבחינות המתקיימות בבתי הספר של מערכת החינוך בישראל וזאת ע”י אימון ותרגול של פתירת מבחנים באופן עצמאי כשלב מכין למבחנים בבתי הספר.