מבחנים באנגלית לכיתה ח

דקדוק Grammar
Grammar - Imperative, Articles, Quantifiers, ...
Grammar - Imperative, Articles, Quantifiers, Adjectives and Adverbs - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Imperative, Articles, Quantifiers, ...
Grammar - Imperative, Articles, Quantifiers, Adjectives and Adverbs - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Present Simple, Present Progressive ...
Grammar - Present Simple, Present Progressive and Stative Verbs - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Present Simple, Present Progressive ...
Grammar - Present Simple, Present Progressive and Stative Verbs - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Prepositions of Time, Place and Mov ...
Grammar - Prepositions of Time, Place and Movement - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Prepositions of Time, Place and Mov ...
Grammar - Prepositions of Time, Place and Movement - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - past simple and past progressive - ...
Grammar - past simple and past progressive - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - past simple and past progressive - ...
Grammar - past simple and past progressive - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Future Simple – Exam 1
Grammar – Future Simple – Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Future Simple – Exam 2
Grammar – Future Simple – Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 1
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 2
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Passive Voice: Present Simple/Past ...
Grammar – Passive Voice: Present Simple/Past Simple/Future Simple – Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Passive Voice: Present Simple/Past ...
Grammar – Passive Voice: Present Simple/Past Simple/Future Simple – Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Passive Voice: Present Progressive/ ...
Grammar – Passive Voice: Present Progressive/Past Progressive, Modals/ all tenses – Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Passive Voice: Present Progressive/ ...
Grammar – Passive Voice: Present Progressive/Past Progressive, Modals/ all tenses – Exam 2
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 1 , Keep Thinking , ECB
Unit 1 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 1 , Keep Thinking , ECB
Unit 1 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 2 , Keep Thinking , ECB
Unit 2 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 2 , Keep Thinking , ECB
Unit 2 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 3 , Keep Thinking , ECB
Unit 3 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 3 , Keep Thinking , ECB
Unit 3 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 4 , Keep Thinking , ECB
Unit 4 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 4 , Keep Thinking , ECB
Unit 4 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 5 , Keep Thinking , ECB
Unit 5 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 5 , Keep Thinking , ECB
Unit 5 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 6 , Keep Thinking , ECB
Unit 6 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 6 , Keep Thinking , ECB
Unit 6 , Keep Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 1 , Navigator , ECB
Unit 1 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 1 , Navigator , ECB
Unit 1 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 2 , Navigator , ECB
Unit 2 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 2 , Navigator , ECB
Unit 2 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 3 , Navigator , ECB
Unit 3 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 3 , Navigator , ECB
Unit 3 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 4 , Navigator , ECB
Unit 4 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 4 , Navigator , ECB
Unit 4 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 5 , Navigator , ECB
Unit 5 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 5 , Navigator , ECB
Unit 5 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 6 , Navigator , ECB
Unit 6 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 6 , Navigator , ECB
Unit 6 , Navigator , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1

Unit 1 , Just Thinking , ECB

Unit 1 , Just Thinking , ECB

מבחנים
רמה 1 , מבחן 2

Unit 1 , Just Thinking , ECB

Unit 1 , Just Thinking , ECB

מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1

Unit 2 , Just Thinking , ECB

Unit 2 , Just Thinking , ECB

מבחנים
רמה 1 , מבחן 2

Unit 2 , Just Thinking , ECB

Unit 2 , Just Thinking , ECB

מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 3 , Just Thinking , ECB
Unit 3 , Just Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 3 , Just Thinking , ECB
Unit 3 , Just Thinking , ECB
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 1
Unit 4 , Just Thinking , ECB
Unit 4 , Just Thinking , ECB
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 2
Unit 4 , Just Thinking , ECB
Unit 4 , Just Thinking , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1
Unit 5 , Just Thinking , ECB
Unit 5 , Just Thinking , ECB
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 1 , מבחן 2
Unit 5 , Just Thinking , ECB
Unit 5 , Just Thinking , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 1
Unit 1 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 1 , Join Us , ECB – Exam 1
מבחנים
רמה 2 , מבחן 2
Unit 1 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 1 , Join Us , ECB – Exam 2
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 1
Unit 2 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 2 , Join Us , ECB – Exam 1
מבחנים
רמה 2 , מבחן 2
Unit 2 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 2 , Join Us , ECB – Exam 2
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 1
Unit 3 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 3 , Join Us , ECB – Exam 1
מבחנים
רמה 2 , מבחן 2
Unit 3 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 3 , Join Us , ECB – Exam 2
מבחנים
רמה 2 , מבחן 1
Unit 4 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 4 , Join Us , ECB – Exam 1
מבחנים
רמה 2 , מבחן 2
Unit 4 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 4 , Join Us , ECB – Exam 2
מבחנים
רמה 2 , מבחן 1
Unit 5 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 5 , Join Us , ECB – Exam 1
מבחנים
רמה 2 , מבחן 2
Unit 5 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 5 , Join Us , ECB – Exam 2
מבחנים
רמה 2 , מבחן 1
Unit 6 , Join Us , ECB – Exam 1
Unit 6 , Join Us , ECB – Exam 1
מבחנים
רמה 2 , מבחן 2
Unit 6 , Join Us , ECB – Exam 2
Unit 6 , Join Us , ECB – Exam 2
מבחנים
רמה 2 , מבחן 1

Unit 1 , Get Together , ECB

Unit 1 , Get Together , ECB

מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 2
Unit 1 , Get Together , ECB
Unit 1 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 3

Unit 1 , Get Together , ECB

Unit 1 , Get Together , ECB

מבחנים
רמה 2 , מבחן 1
Unit 2 , Get Together , ECB
Unit 2 , Get Together , ECB
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 2
Unit 2 , Get Together , ECB
Unit 2 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 3

Unit 2 , Get Together , ECB

Unit 2 , Get Together , ECB

מבחנים
רמה 2 , מבחן 1
Unit 3 , Get Together , ECB
Unit 3 , Get Together , ECB
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
רמה 2 , מבחן 2
Unit 3 , Get Together , ECB
Unit 3 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 3
Unit 3 , Get Together , ECB
Unit 3 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 1
Unit 4 , Get Together , ECB
Unit 4 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 2
Unit 4 , Get Together , ECB
Unit 4 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 1
Unit 5 , Get Together , ECB
Unit 5 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 2
Unit 5 , Get Together , ECB
Unit 5 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 1
Unit 6 , Get Together , ECB
Unit 6 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 2 , מבחן 2
Unit 6 , Get Together , ECB
Unit 6 , Get Together , ECB
מבחנים
רמה 3, מבחן 1
Unit 2, Take Off, ECB
Unit 2, Take Off, ECB
מבחנים
רמה 3, מבחן 1
Unit 3, Take Off , ECB
Unit 3, Take Off , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1

Unit 1, Explorer , ECB

Unit 1, Explorer , ECB

מבחנים
רמה 1 , מבחן 2
Unit 1, Explorer , ECB
Unit 1, Explorer , ECB
מבחנים
רמה 1 , מבחן 1

Unit 2, Explorer , ECB

Unit 2, Explorer , ECB

מבחנים
רמה 1, מבחן 1
Unit 4, Explorer, ECB
Unit 4, Explorer, ECB
מבחנים
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 931  ממוצע: 4.1