מבחנים בחשבון לכיתה ג

מבחן בחשבון
תחילת שנה כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום המאה ...
תחילת שנה כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום המאה, חיבור וחיסור דו ספרתי, בעיות מילוליות, צורות וגופים, שטחים ואורכים, הזזה, שיקוף וסיבוב
מבחנים
מבחן בחשבון
תחילת שנה כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום המאה ...
תחילת שנה כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום המאה - כתיבה, מספר עוקב וקודם, מספר זוגי ואי זוגי, מיקום ספרות, חיבור וחיסור, מיקום מספרים לפי גודל, בעיות מילוליות, חקר נתונים, כפל וחילוק בתחום לוח הכפל עד 10, הכרת מספרים בתחום האלף, מצולעים וגופים גאומטריים, קריאת שעון מחוגים ויחידות זמן
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - מספרים בתחום האלף
כיתה ג - מספרים בתחום האלף
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - מבחן 1 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
כיתה ג - מבחן 1 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - מבחן 2 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
כיתה ג - מבחן 2 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות
כיתה ג - כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - גימטריה - ערכי האותיות מ-א' ועד ת'
כיתה ג - גימטריה - ערכי האותיות מ-א' ועד ת'
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - ישר המספרים
כיתה ג - ישר המספרים
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - חיבור וחיסור במאונך
כיתה ג - חיבור וחיסור במאונך
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
כיתה ג - שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - שאלות חיבור וחיסור בתחום הרבבה
כיתה ג - שאלות חיבור וחיסור בתחום הרבבה
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - ביסוס לוח הכפל
כיתה ג - ביסוס לוח הכפל
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10
כיתה ג - סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - כפל במאונך
כיתה ג - כפל במאונך
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - חילוק בתחום המאה עם שארית
כיתה ג - חילוק בתחום המאה עם שארית
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
כיתה ג - סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - שאלות כפל וחילוק
כיתה ג - שאלות כפל וחילוק
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - שאלות דו-שלביות
כיתה ג - שאלות דו-שלביות
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ג - השבר היסודי
כיתה ג - השבר היסודי
מבחנים
מבחן בחשבון
מחצית כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום האלף , ב ...
מחצית כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום האלף , בעיות מילוליות בתחום המאה , זוויות , משולשים, מצולעים,אלכסון
מבחנים
מבחן בחשבון
מחצית כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום האלף, בע ...
מחצית כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום האלף, בעיות מילוליות, זויות , מצולעים ,
מבחנים
סוף שנה
מבחן בחשבון כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום המ ...
מבחן בחשבון כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום המאה כתיבה, מיקום ספרות, חיבור וחיסור, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק בתחום לוח הכפל עד 10, סימני התחלקות ב-2, 5, ו- 10, חקר נתונים, השבר חצי, מדידות אורך ושטח, צורות וגופים גאומטריים, הזזה שיקוף וסיבוב
מבחנים
סוף שנה
מבחן בחשבון כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום הר ...
מבחן בחשבון כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום הרבבה כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק ב- 10, ו- 100, גימטריה, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, כפל באפס, כפל וחלוקה של מספר ב-1, פתירת תרגילי כפל וחיבור במאוזן, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, שבר יסודי, שבר פשוט, מיון זוויות, חקר נתונים, הזזה שיקוף וסיבוב, מדידת אורך
מבחנים
סוף שנה
מבחן בחשבון כיתה ג – מבחן 3 – מספרים בתחום הר ...
מבחן בחשבון כיתה ג – מבחן 3 – מספרים בתחום הרבבה - כתיבה, מספר קודם ועוקב, מיקום ספרות, סדרות, הצגת מספר כסכום חלקיו העשרוניים, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, סדר מספרים, מיקום עשרוני, מספר קודם, מספר עוקב
מבחנים
סוף שנה
מבחן בחשבון כיתה ג – מבחן 4 – מספרים בתחום המ ...
מבחן בחשבון כיתה ג – מבחן 4 – מספרים בתחום המאה כתיבה, מיקום ספרות, מיקום על ציר המספרים, סדרה עולה/יורדת, חיבור וחיסור, בעיות מילוליות, חוק הפילוג, כפל וחילוק בתחום האלף, סדר פעולות, חקר נתונים, עיגול לפי עשרות מאות ואלפים, שבר יסודי, מיון זוויות, מדידות אורך עם סרגל, מחומש, משולש שווה שוקיים, יחידות זמן, אורך ומשקל
מבחנים
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 876  ממוצע: 4.2