מבחנים בחשבון לכיתה ג

מבחן בחשבון
תחילת שנה כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום המאה ...
תחילת שנה כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום המאה, חיבור וחיסור דו ספרתי, בעיות מילוליות, צורות וגופים, שטחים ואורכים, הזזה, שיקוף וסיבוב
פתוח
מבחן התנסות מתנה מאיתנו
מבחן בחשבון
תחילת שנה כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום המאה ...
תחילת שנה כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום המאה - כתיבה, מספר עוקב וקודם, מספר זוגי ואי זוגי, מיקום ספרות, חיבור וחיסור, מיקום מספרים לפי גודל, בעיות מילוליות, חקר נתונים, כפל וחילוק בתחום לוח הכפל עד 10, הכרת מספרים בתחום האלף, מצולעים וגופים גאומטריים, קריאת שעון מחוגים ויחידות זמן
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - מספרים בתחום האלף
כיתה ג - מספרים בתחום האלף
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - מבחן 1 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
כיתה ג - מבחן 1 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - מבחן 2 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
כיתה ג - מבחן 2 - המבנה העשרוני בתחום הרבבה
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות
כיתה ג - כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - גימטריה - ערכי האותיות מ-א' ועד ת'
כיתה ג - גימטריה - ערכי האותיות מ-א' ועד ת'
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - ישר המספרים
כיתה ג - ישר המספרים
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - חיבור וחיסור במאונך
כיתה ג - חיבור וחיסור במאונך
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
כיתה ג - שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - שאלות חיבור וחיסור בתחום הרבבה
כיתה ג - שאלות חיבור וחיסור בתחום הרבבה
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - ביסוס לוח הכפל
כיתה ג - ביסוס לוח הכפל
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10
כיתה ג - סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - כפל במאונך
כיתה ג - כפל במאונך
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - חילוק בתחום המאה עם שארית
כיתה ג - חילוק בתחום המאה עם שארית
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
כיתה ג - סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - שאלות כפל וחילוק
כיתה ג - שאלות כפל וחילוק
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - שאלות דו-שלביות
כיתה ג - שאלות דו-שלביות
בתשלום
מבחן בחשבון
כיתה ג - השבר היסודי
כיתה ג - השבר היסודי
בתשלום
מבחן בחשבון
מחצית כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום האלף , ב ...
מחצית כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום האלף , בעיות מילוליות בתחום המאה , זוויות , משולשים, מצולעים,אלכסון
בתשלום
מבחן בחשבון
מחצית כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום האלף, בע ...
מחצית כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום האלף, בעיות מילוליות, זויות , מצולעים ,
בתשלום
סוף שנה
מבחן בחשבון כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום המ ...
מבחן בחשבון כיתה ג - מבחן 1 - מספרים בתחום המאה כתיבה, מיקום ספרות, חיבור וחיסור, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק בתחום לוח הכפל עד 10, סימני התחלקות ב-2, 5, ו- 10, חקר נתונים, השבר חצי, מדידות אורך ושטח, צורות וגופים גאומטריים, הזזה שיקוף וסיבוב
בתשלום
סוף שנה
מבחן בחשבון כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום הר ...
מבחן בחשבון כיתה ג - מבחן 2 - מספרים בתחום הרבבה כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק ב- 10, ו- 100, גימטריה, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, כפל באפס, כפל וחלוקה של מספר ב-1, פתירת תרגילי כפל וחיבור במאוזן, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, שבר יסודי, שבר פשוט, מיון זוויות, חקר נתונים, הזזה שיקוף וסיבוב, מדידת אורך
בתשלום
סוף שנה
מבחן בחשבון כיתה ג – מבחן 3 – מספרים בתחום הר ...
מבחן בחשבון כיתה ג – מבחן 3 – מספרים בתחום הרבבה - כתיבה, מספר קודם ועוקב, מיקום ספרות, סדרות, הצגת מספר כסכום חלקיו העשרוניים, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, סדר מספרים, מיקום עשרוני, מספר קודם, מספר עוקב
בתשלום
סוף שנה
מבחן בחשבון כיתה ג – מבחן 4 – מספרים בתחום המ ...
מבחן בחשבון כיתה ג – מבחן 4 – מספרים בתחום המאה כתיבה, מיקום ספרות, מיקום על ציר המספרים, סדרה עולה/יורדת, חיבור וחיסור, בעיות מילוליות, חוק הפילוג, כפל וחילוק בתחום האלף, סדר פעולות, חקר נתונים, עיגול לפי עשרות מאות ואלפים, שבר יסודי, מיון זוויות, מדידות אורך עם סרגל, מחומש, משולש שווה שוקיים, יחידות זמן, אורך ומשקל
בתשלום
//}
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 965  ממוצע: 4.1