מבחנים באנגלית לכיתה ד

מבחן התנסות מתנה מאיתנו
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure , מבחן מספר 1 , שיעורים 1,2
פתוח
מבחן התנסות מתנה מאיתנו
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure , מבחן מספר 2 , שיעורים 1,2
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure , מבחן מספר 1 , שיעורים 3,4,5
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure , מבחן מספר 2 , שיעורים 3,4,5
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure , מבחן מספר 1 , שיעורים 6,7,8
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 7 , My First English Adventure , מבחן מספר 2 , שיעורים 6,7,8
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure , מבחן מספר 1 , שיעורים 1,2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure , מבחן מספר 2 , שיעורים 1,2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure , מבחן מספר 1 , שיעורים 3,4
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure , מבחן מספר 2 , שיעורים 3,4
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure , מבחן מספר 1 , שיעורים 5,6,7
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure ...
כיתה ד - Unit 8 , My First English Adventure , מבחן מספר 2 , שיעורים 5,6,7
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Get Ready Unit , Jet2 , ECB - מבחן 1 ...
כיתה ד - Get Ready Unit , Jet2 , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Get Ready Unit , Jet 2 , ECB - מבחן ...
כיתה ד - Get Ready Unit , Jet 2 , ECB - מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Jet 2 , ECB - מבחן 1 ...
כיתה ד - Unit 1 , Jet 2 , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 1 , Jet 2 , ECB - מבחן 2

כיתה ד - Unit 1 , Jet 2 , ECB - מבחן 2

בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 2 , Jet 2 , ECB - מבחן 1

כיתה ד - Unit 2 , Jet 2 , ECB - מבחן 1

בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 2 , Jet 2 , ECB - מבחן 2

כיתה ד - Unit 2 , Jet 2 , ECB - מבחן 2

בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 3 , Jet 2 , ECB - מבחן 1

כיתה ד - Unit 3 , Jet 2 , ECB - מבחן 1

בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 3 , Jet 2 , ECB - מבחן 2

כיתה ד - Unit 3 , Jet 2 , ECB - מבחן 2

בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 4 , Jet 2 , ECB - מבחן 1

כיתה ד - Unit 4 , Jet 2 , ECB - מבחן 1

בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 4 , Jet 2 , ECB - מבחן 2

כיתה ד - Unit 4 , Jet 2 , ECB - מבחן 2

בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Click 1 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 1 , Click 1 , ECB מבחן 1
בתשלום
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Click 1 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 1 , Click 1 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Click 1 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 1 , Click 1 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 2 , Click 1 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 2 , Click 1 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 2 , Click 1 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 2 , Click 1 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 2 , Click 1 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 2 , Click 1 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Click 1 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 3 , Click 1 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Click 1 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 3 , Click 1 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Click 1 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 3 , Click 1 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 4 , Click 1 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 4 , Click 1 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 4 , Click 1 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 4 , Click 1 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 4 , Click 1 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 4 , Click 1 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 5 , Click 1 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 5 , Click 1 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 5 , Click 1 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 5 , Click 1 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 5 , Click 1 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 5 , Click 1 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Click 2 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 1 , Click 2 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Click 2 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 1 , Click 2 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Click 2 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 1 , Click 2 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 2 , Click 2 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 2 , Click 2 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 2 , Click 2 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 2 , Click 2 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 2 , Click 2 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 2 , Click 2 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Click 2 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 3 , Click 2 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Click 2 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 3 , Click 2 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Click 2 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 3 , Click 2 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Click 3 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 1 , Click 3 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Click 3 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 1 , Click 3 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Click 3 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 1 , Click 3 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 2 , Click 3 , ECB מבחן 1

כיתה ד - Unit 2 , Click 3 , ECB מבחן 1

בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 2 , Click 3 , ECB מבחן 2

כיתה ד - Unit 2 , Click 3 , ECB מבחן 2

בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 2 , Click 3 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 2 , Click 3 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Click 3 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 3 , Click 3 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Click 3 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 3 , Click 3 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Click 3 , ECB מבחן 3
כיתה ד - Unit 3 , Click 3 , ECB מבחן 3
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 4 , Click 3 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 4 , Click 3 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 4 , Click 3 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 4 , Click 3 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית

כיתה ד - Unit 4 , Click 3 , ECB מבחן 3

כיתה ד - Unit 4 , Click 3 , ECB מבחן 3

בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 5 , Click 3 , ECB מבחן 1
כיתה ד - Unit 5 , Click 3 , ECB מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 5 , Click 3 , ECB מבחן 2
כיתה ד - Unit 5 , Click 3 , ECB מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 0 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 0 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 0 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 0 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 1 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 1 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 1 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 2 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 2 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 2 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 2 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 3 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 3 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 3 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 4 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 4 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 4 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 4 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 5 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 5 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 5 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 5 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 6 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 6 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 6 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 6 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 2
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 7 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 7 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 1
בתשלום
מבחן באנגלית
כיתה ד - Unit 7 , Freddy's World Plus , ECB - ...
כיתה ד - Unit 7 , Freddy's World Plus , ECB - מבחן 2
בתשלום
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 1365  ממוצע: 4.1
בהצלחה - אתר המבחנים של ישראל

אתר בהצלחה הוקם בכדי לעזור לילדינו להצליח בלימודים ובבחינות המתקיימות בבתי הספר של מערכת החינוך בישראל וזאת ע”י אימון ותרגול של פתירת מבחנים באופן עצמאי כשלב מכין למבחנים בבתי הספר.