מבחנים באנגלית לכיתה ה

דקדוק Grammar

Capital Letters, (a, an, the) - Exam 1

Capital Letters, (a, an, the) - Exam 1

מבחנים
דקדוק Grammar

Capital Letters, (a, an, the) - Exam 2

Capital Letters, (a, an, the) - Exam 2

מבחנים
דקדוק Grammar

Pronouns, To Be (am, is, are) - Exam 1

Pronouns, To Be (am, is, are) - Exam 1

מבחנים
דקדוק Grammar

Pronouns, To Be (am, is, are) - Exam 2

Pronouns, To Be (am, is, are) - Exam 2

מבחנים
דקדוק Grammar

Prepositions of Place, Adjectives - Exam 1

Prepositions of Place, Adjectives - Exam 1

מבחנים
דקדוק Grammar

Prepositions of Place, Adjectives - Exam 2

Prepositions of Place, Adjectives - Exam 2

מבחנים
דקדוק Grammar
Singular-Plural, There is/There are - Exam 1 ...
Singular-Plural, There is/There are - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Singular-Plural, There is/There are - Exam 2 ...
Singular-Plural, There is/There are - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar

Have / Has , Possessive - Exam 1

Have / Has , Possessive - Exam 1

מבחנים
דקדוק Grammar

Have / Has , Possessive - Exam 2

Have / Has , Possessive - Exam 2

מבחנים
דקדוק Grammar

Present Simple - Exam 1

Present Simple - Exam 1

מבחנים
דקדוק Grammar

Present Simple - Exam 2

Present Simple - Exam 2

מבחנים
דקדוק Grammar

Present Progressive - Exam 1

Present Progressive - Exam 1

מבחנים
דקדוק Grammar

Present Progressive - Exam 2

Present Progressive - Exam 2

מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 1 , Hey! , ECB מבחן 1
כיתה ה – Unit 1 , Hey! , ECB מבחן 1
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 1 , Hey! , ECB מבחן 2
כיתה ה – Unit 1 , Hey! , ECB מבחן 2
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 1 , Hey! , ECB מבחן 3
כיתה ה – Unit 1 , Hey! , ECB מבחן 3
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 2 , Hey! , ECB מבחן 1
כיתה ה – Unit 2 , Hey! , ECB מבחן 1
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 2 , Hey! , ECB מבחן 2
כיתה ה – Unit 2 , Hey! , ECB מבחן 2
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 2 , Hey! , ECB מבחן 3
כיתה ה – Unit 2 , Hey! , ECB מבחן 3
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 3 , Hey! , ECB מבחן 1
כיתה ה – Unit 3 , Hey! , ECB מבחן 1
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 3 , Hey! , ECB מבחן 2
כיתה ה – Unit 3 , Hey! , ECB מבחן 2
מבחנים
מבחן באנגלית

כיתה ה – Unit 3 , Hey! , ECB מבחן 3

כיתה ה – Unit 3 , Hey! , ECB מבחן 3

מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 4 , Hey! , ECB מבחן 1
כיתה ה – Unit 4 , Hey! , ECB מבחן 1
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 4 , Hey! , ECB מבחן 2
כיתה ה – Unit 4 , Hey! , ECB מבחן 2
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 4 , Hey! , ECB מבחן 3
כיתה ה – Unit 4 , Hey! , ECB מבחן 3
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 5 , Hey! , ECB מבחן 1
כיתה ה – Unit 5 , Hey! , ECB מבחן 1
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 5 , Hey! , ECB מבחן 2
כיתה ה – Unit 5 , Hey! , ECB מבחן 2
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה – Unit 5 , Hey! , ECB מבחן 3
כיתה ה – Unit 5 , Hey! , ECB מבחן 3
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 1 , Our World , ECB מבחן 1
כיתה ה - Unit 1 , Our World , ECB מבחן 1
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 1 , Our World , ECB מבחן 2
כיתה ה - Unit 1 , Our World , ECB מבחן 2
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 1 , Our World , ECB מבחן 3
כיתה ה - Unit 1 , Our World , ECB מבחן 3
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 2 , Our World , ECB מבחן 1
כיתה ה - Unit 2 , Our World , ECB מבחן 1
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 2 , Our World , ECB מבחן 2
כיתה ה - Unit 2 , Our World , ECB מבחן 2
מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 2 , Our World , ECB מבחן 3
כיתה ה - Unit 2 , Our World , ECB מבחן 3
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 3 , Our World , ECB מבחן 1
כיתה ה - Unit 3 , Our World , ECB מבחן 1
מבחנים
מבחן באנגלית

כיתה ה - Unit 3 , Our World , ECB מבחן 2

כיתה ה - Unit 3 , Our World , ECB מבחן 2

מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 3 , Our World , ECB מבחן 3
כיתה ה - Unit 3 , Our World , ECB מבחן 3
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 4 , Our World , ECB מבחן 1
כיתה ה - Unit 4 , Our World , ECB מבחן 1
מבחנים
מבחן באנגלית

כיתה ה - Unit 4 , Our World , ECB מבחן 2

כיתה ה - Unit 4 , Our World , ECB מבחן 2

מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 4 , Our world , ECB מבחן 3
כיתה ה - Unit 4 , Our world , ECB מבחן 3
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 5 , Our World , ECB מבחן 1
כיתה ה - Unit 5 , Our World , ECB מבחן 1
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 5 , Our World , ECB מבחן 2
כיתה ה - Unit 5 , Our World , ECB מבחן 2
מבחנים
מבחן באנגלית
כיתה ה - Unit 5 , Our world , ECB מבחן 3
כיתה ה - Unit 5 , Our world , ECB מבחן 3
מבחנים
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 918  ממוצע: 4.1