מבחנים בחשבון לכיתה ו

תחילת שנה
מבחן 1 - מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיקום ספ ...
מבחן 1 - מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיקום ספרות, ייצוג עשרוני, מספר קודם, חיבור, חיסור, חילוק וכפל במאונך, שברים פשוטים, מספר עשרוני, מספר מעורב, בעיות מילוליות, סדרות, מספר ממוצע, חישוב שטח משולש, חישוב שטח והיקף של מרובע, חישוב שטח מקבילית, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, סדר פעולות
מבחנים
תחילת שנה
מבחן 2 - מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיק ...
מבחן 2 - מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור, חילוק וכפל במאונך, שברים פשוטים מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים ראשוניים, מספרים פריקים, אומדן, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-3, 6 , ו- 9, חקר נתונים, זוויות, מדידת אורך, שטח והיקף של צורות וגופים גאומטריים, סימטריה שיקופית, סימטריה סיבובית
מבחנים
תחילת שנה
מבחן 3 - מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיק ...
מבחן 3 - מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיקום ספרות - ייצוג עשרוני, סדרות , חיבור, חיסור, חילוק וכפל במאונך, מעבר משבר מדומה למספר מעורב , מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני , חיבור וחיסור מספרים מעורבים , כפל שלם בשבר ,  שברים מדומים ובהצגה עשרונית על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים ראשוניים, מספרים פריקים, אומדן , סדר פעולות חשבון בין חיבור חיסור וחילוק , חישוב ממוצע , גובה, חקר נתונים , חישוב שטח והיקף  של מצולעים.
מבחנים
מבחן 1
חיבור וחיסור שברים פשוטים ומספרים מעורבים, הש ...
חיבור וחיסור שברים פשוטים ומספרים מעורבים, השוואת שברים.
מבחנים
מבחן 1
כפל שברים פשוטים ושברים מדומים(מספרים מעורבים ...
כפל שברים פשוטים ושברים מדומים(מספרים מעורבים)
מבחנים
מבחן 2
כפל שברים פשוטים ושברים מדומים(מספרים מעורבים ...
כפל שברים פשוטים ושברים מדומים(מספרים מעורבים)
מבחנים
מבחן 1

השבר כמנת חילוק - שברים פשוטים

השבר כמנת חילוק - שברים פשוטים

מבחנים
מבחן 1

חילוק שברים פשוטים

חילוק שברים פשוטים

מבחנים
מבחן 1

צמצום והרחבה שברים פשוטים

צמצום והרחבה שברים פשוטים

מבחנים
מבחן 1

כפל שברים עשרוניים

כפל שברים עשרוניים

מבחנים
מבחן 1

בעיות מילוליות שברים עשרוניים

בעיות מילוליות שברים עשרוניים

מבחנים
אמצע שנה

אמצע שנה

אמצע שנה

מבחנים
מבחן 1

אחוזים

אחוזים

מבחנים
גאומטריה
הכרת גופים וגופים משוכללים - מנסרות, פרמידה , ...
הכרת גופים וגופים משוכללים - מנסרות, פרמידה , גליל, חרוט.
מבחנים
גאומטריה
מעגל ועיגול - רדיוס, קוטר, מיתר, חישוב ה ...
מעגל ועיגול - רדיוס, קוטר, מיתר, חישוב היקף ושטח
מבחנים
סוף שנה

מבחן 1

מבחן 1

מבחנים
סוף שנה

מבחן 2

מבחן 2

מבחנים
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 931  ממוצע: 4.1