מבחנים באנגלית לכיתה ו

דקדוק Grammar
Grammar - capital letters, a and the, pronoun ...
Grammar - capital letters, a and the, pronouns, to be positive - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - capital letters, a and the, pronoun ...
Grammar - capital letters, a and the, pronouns, to be positive - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - to be , to have - Exam 1
Grammar - to be , to have - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - to be , to have - Exam 2
Grammar - to be , to have - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Possessive -s, Possessive adjective ...
Grammar - Possessive -s, Possessive adjectives, prepositions of time and place - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Possessive -s, Possessive adjective ...
Grammar - Possessive -s, Possessive adjectives, prepositions of time and place - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Nouns: singular and plural, there i ...
Grammar - Nouns: singular and plural, there is/there are, count and non-count nouns - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Nouns: singular and plural, there i ...
Grammar - Nouns: singular and plural, there is/there are, count and non-count nouns - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Present Simple - Exam 1
Grammar - Present Simple - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Present Simple - Exam 2
Grammar - Present Simple - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Adjectives: placement and compariso ...
Grammar - Adjectives: placement and comparison - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Adjectives: placement and compariso ...
Grammar - Adjectives: placement and comparison - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Present Progressive – Exam 1
Grammar – Present Progressive – Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Present Progressive – Exam 2
Grammar – Present Progressive – Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Contrast of tenses: Present Simple ...
Grammar – Contrast of tenses: Present Simple and Present Progressive , Stative verbs – Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Contrast of tenses: Present Simple ...
Grammar – Contrast of tenses: Present Simple and Present Progressive , Stative verbs – Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Future Simple – Exam 1
Grammar – Future Simple – Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Future Simple – Exam 2
Grammar – Future Simple – Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Past Simple: to be, regular verbs ( ...
Grammar - Past Simple: to be, regular verbs (positive) and irregular verbs (positive) - Past Simple - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Past Simple: to be, regular verbs ( ...
Grammar - Past Simple: to be, regular verbs (positive) and irregular verbs (positive) - Past Simple - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Past Simple: negative, yes/no quest ...
Grammar - Past Simple: negative, yes/no questions, WH questions, mixed forms - Past Simple - Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar - Past Simple: negative, yes/no quest ...
Grammar - Past Simple: negative, yes/no questions, WH questions, mixed forms - Past Simple - Exam 2
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 1
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 1
מבחנים
דקדוק Grammar
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 2
Grammar – Modals and Semi-Modals – Exam 2
מבחנים
1. מבחן באנגלית
Unit 1 , Panorama , ECB : Present Simple
Unit 1 , Panorama , ECB : Present Simple
מבחנים
2. מבחן באנגלית
Unit 1 , Panorama , ECB : Present Simple
Unit 1 , Panorama , ECB : Present Simple
מבחנים
3. מבחן באנגלית
Unit 2 , Panorama , ECB : Present Progressive ...
Unit 2 , Panorama , ECB : Present Progressive
מבחנים
4. מבחן באנגלית
Unit 2 , Panorama , ECB : Present Progressive ...
Unit 2 , Panorama , ECB : Present Progressive
מבחנים
5. מבחן באנגלית
Unit 2 , Panorama , ECB : Present Progressive ...
Unit 2 , Panorama , ECB : Present Progressive
מבחנים
6. מבחן באנגלית
Unit 3 , Panorama , ECB : Past Simple
Unit 3 , Panorama , ECB : Past Simple
מבחנים
7. מבחן באנגלית
Unit 3 , Panorama , ECB : Past Simple
Unit 3 , Panorama , ECB : Past Simple
מבחנים
8. מבחן באנגלית
Unit 3 , Panorama , ECB : Past Simple
Unit 3 , Panorama , ECB : Past Simple
מבחנים
9. מבחן באנגלית
Unit 3 , Panorama , ECB : Past Simple
Unit 3 , Panorama , ECB : Past Simple
מבחנים
10. מבחן באנגלית
Unit 4, Panorama , ECB : Past Simple
Unit 4, Panorama , ECB : Past Simple
מבחנים
11. מבחן באנגלית
Unit 4, Panorama , ECB : Past Simple
Unit 4, Panorama , ECB : Past Simple
מבחנים
12. מבחן באנגלית
Unit 5 , Panorama , ECB : Count and Non-count ...
Unit 5 , Panorama , ECB : Count and Non-count Nouns, Word Order - Adjectives, Comparative and Superlative Adjectives
מבחנים
13. מבחן באנגלית
Unit 5 , Panorama , ECB : Count and Non-count ...
Unit 5 , Panorama , ECB : Count and Non-count Nouns, Word Order - Adjectives, Comparative and Superlative Adjectives
מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 1 , Unit 1 , Cool! , ECB 

Exam 1 , Unit 1 , Cool! , ECB 

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 2 , Unit 1 , Cool! , ECB

Exam 2 , Unit 1 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 3 , Unit 1 , Cool! , ECB

Exam 3 , Unit 1 , Cool! , ECB

מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית

Exam 1 , Unit 2 , Cool! , ECB

Exam 1 , Unit 2 , Cool! , ECB

מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית

Exam 2 , Unit 2 , Cool! , ECB

Exam 2 , Unit 2 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 3 , Unit 2 , Cool! , ECB

Exam 3 , Unit 2 , Cool! , ECB

מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית

Exam 1 , Unit 3 , Cool! , ECB

Exam 1 , Unit 3 , Cool! , ECB

מבחנים
במבחן זה יש קבצי שמע
מבחן באנגלית

Exam 2 , Unit 3 , Cool! , ECB

Exam 2 , Unit 3 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 3 , Unit 3 , Cool! , ECB

Exam 3 , Unit 3 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 1 , Unit 4 , Cool! , ECB

Exam 1 , Unit 4 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 2 , Unit 4 , Cool! , ECB

Exam 2 , Unit 4 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 3 , Unit 4 , Cool! , ECB

Exam 3 , Unit 4 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 1 , Unit 5 , Cool! , ECB

Exam 1 , Unit 5 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 2 , Unit 5 , Cool! , ECB

Exam 2 , Unit 5 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 3 , Unit 5 , Cool! , ECB

Exam 3 , Unit 5 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן אנגלית

Exam 1 , Unit 6 , Cool! , ECB

Exam 1 , Unit 6 , Cool! , ECB

מבחנים
מבחן באנגלית

Exam 2 , Unit 6 , Cool! , ECB

Exam 2 , Unit 6 , Cool! , ECB

מבחנים
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 931  ממוצע: 4.1