כתה ה
מבחן בחשבון
תחילת שנה כיתה ה - מבחן 1 - מספרים בתחום הרבב ...
תחילת שנה כיתה ה - מבחן 1 - מספרים בתחום הרבבה כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים זוגיים, כפל וחילוק ב- 10, ו- 100, גימטריה, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, כפל באפס, כפל וחלוקה של מספר ב-1, פתירת תרגילי כפל וחיבור במאוזן, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-2, 5 , ו- 10, שבר יסודי, שבר פשוט, מיון זוויות, חקר נתונים, הזזה שיקוף וסיבוב, מדידת אורך
מבחנים
מבחן בחשבון

תחילת שנה כיתה ה - מבחן 2 - שברים פשוטים

תחילת שנה כיתה ה - מבחן 2 - שברים פשוטים

מבחנים
מבחן בחשבון
תחילת שנה כיתה ה - מבחן 3 - מספרים בתחום ...
תחילת שנה כיתה ה - מבחן 3 - מספרים בתחום הרבבה, ייצוג עשרוני, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, סדרות מספרים, עיגול למאות לאלפים ולעשרות אלפים, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-3, 5 , ו- 10, אומדן, שבר יסודי, שבר פשוט, קווים נחתכים מקבילים ומאונכים, חקר נתונים, הצגת חזקה, שטח מלבן וריבוע, מציאת היקף ושטח מצולע, מיון גופים, חישוב נפח תיבה.
מבחנים
מבחן בחשבון
תחילת שנה כיתה ה - מבחן 4 - מספרים בתחום ...
תחילת שנה כיתה ה - מבחן 4 - מספרים בתחום הרבבה, ייצוג עשרוני, מיקום ספרות, חיבור, חיסור וכפל במאונך, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, סדרות מספרים, עיגול למאות לאלפים ולעשרות אלפים, סדר פעולות,  סימני התחלקות ב-3,  5 , ו- 10, אומדן,  שבר יסודי, שבר פשוט, קווים נחתכים מקבילים ומאונכים, חקר נתונים, הצגת חזקה, שטח מלבן וריבוע, מציאת היקף ושטח מצולע, מיון גופים, חישוב נפח תיבה.
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ה – משמעויות השבר הפשוט - מבחן 1
כיתה ה – משמעויות השבר הפשוט - מבחן 1
מבחנים
מבחן בחשבון
כיתה ה – שברים פשוטים – צמצום והרחבה – מבחן 1 ...
כיתה ה – שברים פשוטים – צמצום והרחבה – מבחן 1
מבחנים
מבחן בחשבון
אמצע שנה כיתה ה - מספרים בתחום הרבבה, חיבור, ...
אמצע שנה כיתה ה - מספרים בתחום הרבבה, חיבור, חיסור, חילוק במספר דו-ספרתי, חיבור וחיסור של שברים פשוטים ושל שברים עשרוניים, מספרים מעורבים, מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות , אומדן, סדר פעולות, מיון זוויות, צלעות סמוכות ונגדיות
מבחנים
מבחן בחשבון
סוף שנה כיתה ה - מבחן 1 - מספרים בתחום המליון ...
סוף שנה כיתה ה - מבחן 1 - מספרים בתחום המליון כתיבה, מיקום ספרות, חיבור, חיסור, חילוק וכפל במאונך, שברים פשוטים מיקום על ציר המספרים, בעיות מילוליות, מספרים ראשוניים, מספרים פריקים, אומדן, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, סדר פעולות, סימני התחלקות ב-3, 6 , ו- 9, חקר נתונים, זוויות, מדידת אורך, שטח והיקף של צורות וגופים גאומטריים, סימטריה שיקופית, סימטריה סיבובית
מבחנים
מבחן בחשבון
סוף שנה כיתה ה – מבחן 2 – מספרים בתחום המיליו ...
סוף שנה כיתה ה – מבחן 2 – מספרים בתחום המיליון כתיבה, מיקום ספרות, ייצוג עשרוני, מספר קודם, חיבור, חיסור, חילוק וכפל במאונך, שברים פשוטים, מספר עשרוני, מספר מעורב, בעיות מילוליות, סדרות, מספר ממוצע, חישוב שטח משולש, חישוב שטח והיקף של מרובע, חישוב שטח מקבילית, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג, סדר פעולות
מבחנים