כתה ז
מבחן בעברית #1
טקסט מידעי - רעש כמפגע סביבתי
טקסט מידעי - רעש כמפגע סביבתי
מבחנים
מבחן בעברית #2
טקסט מידעי - הדבורה
טקסט מידעי - הדבורה
מבחנים
מבחן בעברית #3
טקסט מידעי - להיכנס לים ולצאת בשלום
טקסט מידעי - להיכנס לים ולצאת בשלום
מבחנים
מבחן בעברית #5
טקסט מידעי - זכויות הילד; רמה מתקדמת כיתה ז, ...
טקסט מידעי - זכויות הילד; רמה מתקדמת כיתה ז, מבחן של כיתה ח
מבחנים
מבחן בעברית #6
טקסט מידעי - בשביל מה ארכיאולוגיה?; רמה מתקדמ ...
טקסט מידעי - בשביל מה ארכיאולוגיה?; רמה מתקדמת כיתה ז, מבחן של כיתה ח
מבחנים
מבחן בעברית #4
טקסט מידעי - עץ או פלי; רמה מתקדמת כיתה ז, מב ...
טקסט מידעי - עץ או פלי; רמה מתקדמת כיתה ז, מבחן של כיתה ח
מבחנים
מבחן בעברית #7
טקסט מידעי - סכנה מתגלגלת ; רמה מתקדמת כיתה ז ...
טקסט מידעי - סכנה מתגלגלת ; רמה מתקדמת כיתה ז, מבחן של כיתה ח
מבחנים
מבחן בעברית #9
טקסט מידעי - מלח; רמה בסיסית כיתה ז, מבחן של ...
טקסט מידעי - מלח; רמה בסיסית כיתה ז, מבחן של כיתה ו
מבחנים
מבחן בעברית #10
טקסט מידעי - הצחוק טוב לבריות; רמה בסיסית כית ...
טקסט מידעי - הצחוק טוב לבריות; רמה בסיסית כיתה ז, מבחן של כיתה ו
מבחנים
מבחן בעברית #8
טקסט ספרותי - בית הספר; רמה בסיסית כיתה ז, מב ...
טקסט ספרותי - בית הספר; רמה בסיסית כיתה ז, מבחן של כיתה ו
מבחנים