חדש
ספר שמות, פרק א, שעבוד בני ישראל בידי מצרים – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שמות, פרק ב, משה – הולדת מנהיג – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שמות, פרק ג, התגלות אלוהים אל משה – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שמות, פרקים ג-ד, שליחותו של משה – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שמות, פרקים א, ב, ג, ד – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שמות, פרק ה, פסוקים א-יד, שלח את עמי – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שמות, פרק ה, פסוקים טו-כג וְפרק ו, קשיים בשליחותו של משה – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שמות, פרקים ה, ז, יב, יג, יד, טו – תכנית חדשה
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שמות, פרקים יט, כ, כד, לב, לד, מ – תכנית חדשה – מבחן 1
מבחן בתנ”ך
חדש
ספר שמות, פרקים יט, כ, כד, לב, לד, מ – תכנית חדשה – מבחן 2
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר יהושע, פרק א, פרק ב, פרק ג, פרק ד, פרק ה, מבחן 1
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר יהושע, פרק א, פרק ב, פרק ג, פרק ד, פרק ה, מבחן 2
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר יהושע, פרק ו, פרק ז, פרק ח, פרק ט, פרק י, פרק יא, פרק יד, פרק כד, מבחן 1
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר יהושע, פרק ו, פרק ז , פרק ח , פרק ט, מבחן 2
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר יהושע, פרק י, פרק יא, פרק יד, פרק כד, מבחן 2
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שופטים, פרק ג, פרק ד, פרק ה, פרק ו
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שופטים, פרק ו, פרק ז, פרק ח, פרק ט, פרק י, פרק יא, פרק יב, כיתה ד
מבחן בתנ”ך
מבחנים
ספר שופטים, פרק יג, פרק יד, פרק טו, פרק טז, פרק יז, פרק יח, כיתה ד
מבחן בתנ”ך