מבחנים בתנ"ך לכיתה ג

מבחן בתנ”ך
ספר בראשית, פרק כד, רבקה ויצחק - תכנית חדשה
ספר בראשית, פרק כד, רבקה ויצחק - תכנית חדשה
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר בראשית, פרק כה, יעקב ועשו – תכנית חדשה
ספר בראשית, פרק כה, יעקב ועשו – תכנית חדשה
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר בראשית, פרק כו, ברכת ה' ליצחק - תכנית ...
ספר בראשית, פרק כו, ברכת ה' ליצחק - תכנית חדשה
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר בראשית, פרק כז, ברכת יצחק לבניו - תכנית ח ...
ספר בראשית, פרק כז, ברכת יצחק לבניו - תכנית חדשה
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר בראשית, פרק כח, חלום יעקב – תכנית חדשה
ספר בראשית, פרק כח, חלום יעקב – תכנית חדשה
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר בראשית, פרק כט, יעקב מבקר אצל לבן – תכנית ...
ספר בראשית, פרק כט, יעקב מבקר אצל לבן – תכנית חדשה
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר בראשית, פרקים כט-ל, יעקב רחל ולאה – תכנית ...
ספר בראשית, פרקים כט-ל, יעקב רחל ולאה – תכנית חדשה
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר שמות , פרק א, פרק ב, פרק ג, פרק ד
ספר שמות , פרק א, פרק ב, פרק ג, פרק ד
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר במדבר, פרק א , פרק ו , פרק י , פרק יא
ספר במדבר, פרק א , פרק ו , פרק י , פרק יא
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר במדבר ,פרק יג , פרק יד ,פרק כ, פרק כא , פ ...
ספר במדבר ,פרק יג , פרק יד ,פרק כ, פרק כא , פרק כב
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר דברים, פרק א, פרק ב, פרק ו ,פרק כד , פרק ...
ספר דברים, פרק א, פרק ב, פרק ו ,פרק כד , פרק לד
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר ויקרא, פרק א, פרק יט
ספר ויקרא, פרק א, פרק יט
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר שמות, פרק ה, פרק ז, פרק יב, פרק יג, פרק י ...
ספר שמות, פרק ה, פרק ז, פרק יב, פרק יג, פרק יד, פרק טו
בתשלום
מבחן בתנ”ך
ספר שמות ,פרק יט, פרק כ, פרק כד, פרק לב, פרק ...
ספר שמות ,פרק יט, פרק כ, פרק כד, פרק לב, פרק לד , פרק מ
בתשלום
//}
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 965  ממוצע: 4.1